A1

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp.

Thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo Huyện Nam Trực . Trường MN Nam Quan có 4 cán bộ giáo viên tình nguyện hiến máu đạt kết quả tốt. Hiến máu cứu người một nghĩa cử…