Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính sự sống của chúng ta. Hình ảnh cán bộ giáo viên trường mầm non Nam Quan lao động tuần đầu tháng 10/2018

Tháng Mười 7, 2018 8:19 sáng

43228384_1505634602870582_1764158156134416384_n