Lịch công tác tuần từ ngày 10-15/10/2016 Trường MN Nam Quan

Tháng Mười Một 1, 2016 2:07 chiều

Lịch công tác tuần

Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2 ngày 10/10 Họp cán bộ giáo viên cốt cán: họp phụ huynh và triển khai công văn 233 Chuẩn bị nội dung để họp ban đại diện và chi hội trưởng 9 nhóm lớp
Thứ 3 ngày 11/10 Kiểm tra nề nếp nhóm 24-36 tháng A2 Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên
Thứ 4 ngày 12/10 Kiểm tra nề nếp lớp 4 tuổi A1 Họp ban đại diện và chi hội trưởng 9 nhóm lớp để triển khai CV 233
Thứ 5 ngày 13/10 Dự giờ lớp 5 tuổi A1 Kiểm tra hoạt động chiều
Thứ 6 ngày 14/10 Dự giờ lớp 5 tuổi A2 Duyệt kế hoạch dạy thêm, học thêm thứ 7
Thứ 7 ngày 15/10 Hội giảng vòng 2 Duyệt kế hoạch của giáo viên

                                                                                            Nam Lợi, ngày 08 tháng 10 năm 2016 

                                                                                     Hiệu trưởng

                                                                                   (đã ký)

                                                                                     Nguyễn Thị Mắn