Văn nghệ chào mừng ngày hội đến trường của bé tại khu 2 Trường mầm non Nam Lợi

Tháng Chín 5, 2019 9:46 chiều

70031852_1273589716145644_4889516358905102336_n

 

69563620_913265235715133_376931028591181824_n

69666738_1154517661422725_6000408636403220480_n

70267827_2285111311537985_4891201102776631296_n

0296f8ddd51e32406b0f

4993fa2be2e805b65cf9

ad9d85db9b187c462509