Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp.

Tháng Ba 25, 2018 5:07 chiều

Thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo Huyện Nam Trực . Trường MN Nam Quan có 4 cán bộ giáo viên tình nguyện hiến máu đạt kết quả tốt. Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp; một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Vì vậy hàng năm cán bộ giáo viên của trường đều tình nguyện hiến máu, có người hiến máu lần thứ 3, lần thứ 4 nhằm đem lại sự sống và nụ cười cho những người kém may mắn.

Hình ảnh cán bộ giáo viên Trường mầm non Nam Quan tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo.

t1t2t4t3