Vệ sinh môi trường tạo cảnh quan trường lớp xanh – sạch- đẹp

Tháng Ba 18, 2018 10:30 sáng

Thực hiện công văn số 101-UBND-VB ngày 8/3/2018 về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018 của UBND Huyện Nam Trực và công văn 60- PGD-ĐT ngày 16/3/1018 về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường. Hiệu trưởng trường Mầm Non Nam Quan đã huy động cán bộ- giáo viên và phụ huynh tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khuôn viên trong và ngoài nhà trường sạch- đẹp.